BUDA uddannelsen


BUDA Uddannelsen

VELKOMMEN TIL BUDA UDDANNELSEN der udstyrer dig med fire kraftfulde principper, som vejleder dig igennem komplekse ledelsessituationer og helt almindelige hverdagsudfordringer. Forløbet er skræddersyet sådan, at du udvikler dig mens du er i gang. Du arbejder således med de udfordringer, du står i, og lærer at navigere i dem. Du bliver f.eks god til at spotte når der sker uhensigtsmæssig adfærd blandt dine ansatte og at kunne gribe ind med føling for sagen, før problemerne vokser.

Overordnet giver uddannelsen dig en bedre forståelse af hvordan du tager føring så mennesker faktisk har lyst til at følge dig, og bliver inspireret af dine visioiner.  

Uddannelsen udvikler dig på 3 niveaur. Du veklser mellem at arbejde med "nu og her udfordringer", med din ledelsesrolle i organisationen og din livsvej som menneske i det hele taget. Uddannelsen giver dig et konkret redskab, men også indblik i hvordan du skaber en positiv udvikling i dig selv og i andre mennesker. BUDA handler essentielt om at bygge mennesker op - i alle henseender. I måden vi tænker, taler og handler.

Målet er at ruste dig til at stå i lederrollen over tid med selvtillid, indsigt og klarhed. Uanset om du står over for akutte udfordringer eller ønsker at styrke din ledelsespraksis i almindelighed, vil BUDA-principperne være der som en pålidelig guide.

BETRAGT SITUATIONEN

PRINCIP 1

UDFORM EN INTENSION

PRINCIP 2

DELAGTIGØR ANDRE

PRINCIP 3

AKTIVER SAMMEN

PRINCIP 4


Hvem kan deltage?

BUDA uddannelsen er for dig som arbejder med igangsættelse og tovholderi, og som gerne vil lærer at håndtere ledelesmæssige udfordringer på en mere konstruktiv måde. Under forløbet arbejder du med dig selv, dine ambitioner og vaner, uddannelsen kan på den måde være god for dig der ønsker at modnes som menneske såvel som leder.

Du kommer til at møde andre ledere på uddannelsen og bliver en del af BUDA netværket efter uddannelsen, hvor du finder sparring og redskaber til din videre ledelsesrejse, måske er du netop et sted i dit liv hvor du mærker behov for at udvikle dig over tid sammen med andre.

Metoden

BUDA tilbyder dig en metodisk tilgang til håndtering af vanskelige situationer ved at dele krisen op i trin. Enhver udfordring håndteres mere effektivt, når den nedbrydes i mindre, håndterbare dele. Du bliver på den måde bedre i stand til at forstå, analysere og tackle de specifikke elementer. 

Ved at træne din opmærksomhed, ro og tilstedeværelse i situationen, får du dybere indsigt i krisen, hvilket fører til mere velovervejede og effektive løsninger. Målet er at undgå at blive overvældet af situationens kompleksitet. Når du er fattet og rolig, kan du lettere guide, motivere og løfte de mennesker der står i sutiationen med dig.

Metoden er udviklet gennem flere år med inspiration fra buddhistiske lærer, coaches og kognitive terapeuter og trækker på erfaring fra disse felter. Målet med redskabet er at give en pålidelig guideline som ledere og andre som er i drivende rolle, kan læne sig op af når udfordringer opstår. 

Metoden er samtidigt en levevej - en måde at gå til livets udfordringer på generelt. At vide med sig selv hvornår det er tid til at stoppe op og trække opmærksomheden ind ad, og sørge for at mærke efter hvad der er vigtigt at agere på frem for så meget andet og at have forståelse for at vi løser udfordringer i samråd med andre og ikke alene. At den langvarige og holdbare løsning først rigtigt indfider sig når vi handler med andre mennesker.

Tag uddannelsen alene eller sammen med andre ledere i din virksomhed

I står stærkere sammen og får et fælles sprog at udvikle jer fra

Ønsker I at blive en bæredygtig organisation, hvor ord som klarhed, ro, kvalitet og sikker fremgang er kendetegnende for jeres aktiviteter? Så overvej at implementere BUDA værktøjet i jeres virksomhed. Værktøjet kan bruges af alle som arbejder med igangsættelse og tovholderi og skaber grobund for klar kommunikation hvor I undgår misforståelser, konflikter og uhensigtsmæssig konkurrence i mellem jer.

På BUDA uddannelsen lærer I at få hurtigere øje på når I er på vej i en blind eller ukonstruktiv retning og bliver i stand til at transfomere vanskelige situationer til at kunne se muligheder og turde satse modigere. BUDA er en nøgle i bruger til at støtte hinanden i at udvikle jer som mennesker såvel som ledere.


Det lærer du:

  • At fatte mental ro og klarhed i en enhver form for krise
  • At holde hovedet koldt i svære samtale og sikre et konstruktivt udfald
  • At træffe svære beslutninger under pres der skaber fremdrift og motivere andre

  • At forstå hvordan mennesker reagere under pres og få indsigt i hvordan du guider dem til at fatte mod
  • At kunne lytte og forstå andre uden at tage deres problemer med sig hjem
  • At bevare egne værdier og holdninger når en investore f.eks peger i en anden retning

  • At navigere mellem at succes og forsvalig forretning
  • At turde satse stort og visionært og samtidigt bevare begge ben på jorden
  • At have et givende liv ved siden af med tid til dig selv

SKRIV DIG OP TIL NYHEDSBREVET

NYTÆNKNING PÅ LEDELSES OMRÅDET

Vi skal begynde at forstå vigtigheden af at kunne skifte fra det ydrestyret fokus til det indre. Vi skal vænne os til at lytte efter signaler fra kroppen, følelserne, tankerne, til at orientere os, så vi kan forstå hvad der foregår i os selv og andre mennesker. Begreber som fordybelse og afspænding, hvile og regeneration skal integreres i hverdagen. Det er ikke en luksus, men en nødvendighed for at langvarigt kunne stå i ledelsesrollen.

unsplash