Strategi 1

Strategi 1

At betragte


Første strategi handler om hvordan vi stopper op og betragter en situation før vi handler på den. Du lærer at bringe ro og klarhed over dig selv, andre mennesker samt dit arbejde, hvilket gør dig i stand til at takle udfordringer. Vi arbejder med at opbygge en mental robusthed så du kan takle uhensigtmæssige vaner som stress, udbrændthed og demotivering. Under forløbet lærer du en meditationsform der støtter dig i at altid kunne forholde dig roligt og fattet i enhver situation.