Modulerne


Modulerne

Uddannelsen tager 3 måneder og består af 4 moduler. Det betyder at du hver uge i denne periode, modtager en undervisningslektion, en meditation og en mentorsamtale. Uddannelsen er intensiv og er skræddersyet sådan at du kan tage den mens du er på arbejde - grundtanken er at du udvikler dig mens du er i gang. På modulerne arbejder du med måden du tænker, planlægger, taler og handler i krisesituationer. 

Din indstilling er essentiel, derfor træner vi i det første modul mental ro og stabilitet så du er i stand til at se udfordringer klarsynet.På andet modul arbejder du med at tænke ud af boksen og se muligheder, samt at konkretisere dine indsigter så de bliver modtaget og forstået af andre. På trejde modul lærer du at bygge andre mennesker op gennem måden du taler, så de fatter mod og evne. Sidste modul handler om at skabe langvaring fremdrift ved at involvere, give ansvar fra sig og løfte i fællesskab.

Modul 1:
BETRAGT SITUATIONEN

På modul 1 lærer du det første princip i krisehåndteringsværktøjet. Du arbejder med at undersøge forskellige ledelsessituationer ud fra en åben og objektiv sindstilstand som er inspireret af buddhistisk tænkning. Du lærer at skærpe dit mindset og træde ind i et roligt mentalt rum. Her lærer du en særlig meditations teknik som hjælper dig til at betragte situation fra et nøgternt og fattet sted i dig selv, så du bedre kan få overblik.


Modul 2:
UDFORM EN INTENSION

På andet modul arbejder du med at skære ind til benet af hvordan du ønsker at løse situationen. Du arbejder med at lytte og tage input fra andre til dig og at give slip på dem du ikke kan bruge. Du introduceres til en særlig intuitiv måde at planlægge på som handler om at rydde op og skærer ind til benet. Det andet princip handler om at træffe beslutninger baseret på selvindsigt og egne handle mønstre. 


Modul 3:
DELAGTIGØR ANDRE

På trejde modul arbejder du med at involvere andre i din plan. Her handler det om at kommnikere din plan klart og tydeligt og samtidigt lytte og inddrage til dine medarbejderes feedback . Det er her du skaber en klar forståelse for konflikten og dens løsning. Du arbejder samtidigt med at motivere andre, ved at tale på en måde der du bygger op dit team op og fokusere på deres evner fremfor mangler. 


Modul 4:
AKTIVER SAMMEN

Varig løsninger kræver fælles indsats. På sidste modul arbejder du på en "fællesskabs strategi", hvor alle er involverede og engagere sig aktivt i implementeringen og er tilstede når løsningen skal eksekveres. Fællesskabet og sammenholdet er en essentiel del af den varige løsning hvor teamet også får dybere kendskab til hinandens resourcer og udfordringer. 

HØR HEY PLANET FORTÆLLE OM UDDANNELSEN

"Det er et redskab jeg ærlig talt kan se mig selv bruge resten af livet"

unsplash