Banana reference

BANANA CPH
"JEG HAR FÅET STYRKET MIN EVNE TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER BASERET PÅ KLARHED"

At arbejde med BUDA redskabet har været en utrolig stor læring for mig, ikke blot via min ledelsesgang, men også privat. Jeg har netop afsluttet forløbet, og jeg kan ærligt sige, at det har haft en dybtgående og positiv indvirkning både personligt og professionelt. De restituerende meditationer har særligt hjulpet mig med at finde indre ro under pres og kunne fokusere bedre. Jeg er særligt opmærksom på at håndtere stress nu. Som iværksætter og founder af Banana CPH har det været godt for mig at kunne fordybe mig og blive guide gennem teknikker og øvelser, der passede til mine ledelsesmæssige udfordringer. Jeg står tilbage med værdifulde værktøjer og indsigter som jeg nu bruger i min hverdag. Buddhismens læring som handler om bevidsthed om at søge balance og nærvær har styrket min evne til at lede og træffe beslutninger med klarhed og intention. Det her er en uddannelse til alle som ønsker at forbedre deres ledelsesfærdigheder, styrke deres mentale robusthed og skabe en mere harmonisk arbejdsplads og livsbalance.

HØR MERE OM UDDANNELSEN!

unsplash