Metoden

Buddhismen som fundament for moderne ledelse

BUDA Ledelse er opkaldt efter læren om Buddha som vi kender fra buddhismen. Ud over at være åndelig lærermester og vejleder for verdens ældste religion, var han også leder for et helt samfund hvor han som overhovede skulle få forskellige mennesker til at leve sammen. Hans evne til at bevare ro og klarhed i vanskelige situationer kan være en inspiration for moderne ledere i dag, der skal kunne navigere i en hektisk og uforudsigelig verden. Essensen i buddhismen er at erkende, at modstand er en uundgåelig del af livet. Hvis vi forsøger at undgå modstand fører det ofte til flere problemer. I stedet opfordrer Buddha til at møde vanskelighederne med en åben og opmærksom indstilling.Hvad kan vi lære af buddhismen i dag?

Buddhismens måde at forstå modgang på, kan være brugbare for os i en tid med konstant forandring. I stedet for at forsøge at undgå udfordringerne, kan vi omfavne dem og være åbne for muligheder. Konflikter er samtidigt uundgåelige i arbejdsmiljøet, buddhistisk tænkning opfordrer os her til at omfavne vanskelige samtaler snarere end at undgå dem. Istedet skal vi sørge for at medarbejdere føler sig trygge ved at adressere konflikterne. I perioder med økonomisk usikkerhed føler vi os måske fristet til at undgå risici. Det handler om at acceptere usikkerheden. Vi skal håndtere usikre tider ved at være fleksible, tilpasse os forholdene og faktisk turde satse. I stedet for at undgå fejl og fejltagelser kan vi i det hele taget se dem mere som læringsmuligheder. At skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at indrømme fejl og lære af dem, bidrager til en bedre arbejedskultur. 

Fordele:

  • Forbedret opmærksomhed: Mental træning forbedrer din evne til at opretholde koncentration og mindsker stress. Dette er afgørende for ledere, da de ofte skal håndtere komplekse opgaver.

  • Bedre beslutningstagning: Fordybelse i planlægningsfasen hjælper med at afveje risici og fordele. Dette gør det muligt for ledere at træffe mere afbalancerede og velovervejede beslutninger.
  • Dybere emotionel intelligens: Buddhistisk tænkning øger intelligens ved at styrke empati og forståelse af andres oplevelse. Dette er vigtigt for ledere, da det hjælper med at opbygge stærke relationer og fremme samarbejde.

  • Øget kreativitet: Øvelse i at meditation og kognitiv restitution kan føre til en større forbindelse mellem de kreative dele af hjernen, hvilket kan styrke ledere i at tænke innovativt og løse komplekse problemer.

DET HANDLER OM TRÆNING

De fleste ledere er enige i at faglige egenskaber er vigtige at træne. Grundtanken i BUDA er at hvis du vil stå stærkt og langvarigt i din ledelsesrolle er det mindst lige så vigtigt at træne din evne til at navigere i dig selv. Afspænding og ro, selvfordybelse og indre forberedelse skal integreres i hverdagen, ikke som en luksus, men som en nødvendighed for at langvarigt kunne håndtere et komplekst arbejdsliv.


HØR MERE OM UDDANNELSEN!

unsplash