TRANSFORMATIV NULSTILLING

En meditativ tilgang til kunstneriske møder