EN NY FORM

Jeg bevæger mig i et tværfelt mellem performancekunst, aktivisme, undervisning og udstilling.

Jeg sætter spørgsmålstegn ved normer, status quo, strømninger og tendenser med det formål at stimulere vores kritiske tænkning og skabe debat. Det gør jeg ud fra en bevidsthed om, at det kollektive er en nødvendighed for et velfungerende samfund, men samtidig begrænsende for individets udfoldelse og evne til at udleve sit menneskelige potentiale.

 

EN NY HJERNE

Jeg er optaget af at skabe projekter, der frigør sig fra konventioner og tillader nyt indhold. Overordnet arbejder jeg med et begreb jeg kalder: Transformativ nulstilling, hvor det handler om at finde tilbage til udgangspunktet for, hvad det vil sige at være menneske. Det er en kunstnerisk undersøgelse med udspring i de psykologiske teorier, der handler om at mennesket er i gang med at udvikle en ny hjerne, en ny form for bevidsthed.

Jeg er fascineret af tanken om, at der er områder i hjernen som kan aktiveres, hvis vi lærer at finde vejen derind. Mine projekter udspringer fra en nysgerrighed om, hvordan jeg kan bygge bro ind til det ukendte i os selv.

 

 

 

 

ET NYT SPROG

Jeg oplever, at der gemmer sig et sprog, som er både subtilt, underbevidst og irrationelt i alle mennesker. Et sprog som foregår upåvirket af den medieskabte retorik, som særligt fylder i tiden. Det er det sprog, der er målet for mine kunstneriske undersøgelser. Jeg ønsker at appellere til menneskets intuition, for på den måde at hjælpe os til at træffe de rigtige valg. I en kultur, som lægger stor vægt på udviklingen af det rationelle og funktionelle sind, bliver intuitionen ofte undervurderet eller negligeret. Det kræver arbejde at frigøre sig fra det rationelle, men når det sker, opstår der autenticitet og dybe refleksioner.

 

EN NY TILSTAND

Transformativ nulstilling er et bærende element i mine værker. Det er en tilstand, der opstår i publikum og som udspringer i et spændingsfelt mellem videnskab og æstetik, mellem virkelighed og kunst, mellem undervisning og intuition og mellem sprog og meditation. Jeg ønsker at bruge Transformativ nulstilling som et elastisk element, der følger tid, rum, situation og tilstand. Jeg udforsker derved kunsten som et øjeblikkeligt element, der bringer mennesket tættere mod det ukendte i sig selv.

Marie Hauge Jensen

 

1980, Danmark

 

Baseret i København

 

Uddannelse:

2005-2008: Købehavns Film og Teaterskole

2013: Diplom i Antropologi

 

Link: C.V